Hartelijk dank voor het gebruik van https://www.zazzle.nl/ ("Site"). Bij Zazzle Inc. ("Zazzle") is de bescherming van uw privacy van groot belang. Wij hebben dit privacybeleid ("Privacy Policy") samengesteld om ervoor te zorgen dat u weet welke informatie wij verzamelen en hoe deze zal worden gebruikt. Door onze website te gebruiken, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw informatie te verzamelen, op te slaan, te onthullen en te gebruiken zoals beschreven in dit privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen van dit privacybeleid.

Wij zullen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken naarmate wij wijzigingen aanbrengen in onze praktijken en diensten. Als wij wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen wij u hiervan conform onze gebruikersovereenkomst in kennis stellen. Wanneer wij enige materiële wijzigingen aanbrengen, zullen we u daar per email of middels een verwittiging op deze site daarvan op de hoogte brengen, voorafgaand aan het doorvoeren van de wijziging. Daarnaast geldt dat als we enige materiële wijzigingen aanbrengen wat betreft het gebruik van persoonlijke informatie van kinderen onder 16 jaar, we de ouders middels een email daarvan op de hoogte zullen stellen om verifieerbare ouderlijke toezegging te krijgen voor het nieuwe gebruik van de persoonlijke informatie van het kind. Verder moedigen wij u aan om dit privacybeleid van tijd tot tijd opnieuw door te nemen, zodat u altijd precies weet welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en aan wie wij deze onthullen. Uw toekomstige gebruik van de site is onderworpen aan het dan geldende privacybeleid.

Zazzle heeft TRUSTe's privacy en kinder privacyzegel ontvangen, dit houdt in dat dit privacybeleid en onze praktijken zijn beoordeeld op het nakomen van het TRUSTe programma, welke men kan inzien op de validatiepagina wanneer men de TRUSTe zegel aanklikt. Het TRUSTe programma dekt alleen informatie die wordt verzameld op deze pagina, https://www.zazzle.nl/ en de andere buitenlandse talen van de site.

Als u een onopgeloste privacy of datagebruik bezorgdheid heeft die Zazzle niet naar wens heeft weten te adresseren, neem dan aub contact op met TRUSTe via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

EU — VS privacyschild

Zazzle, Inc. neemt deel aan het EU-VS privacyschild framework en is volledig gecertificeerd. Informatie over het privacyschild framework kan gevonden worden op de website van de het Amerikaanse Ministerie van Handel (U.S. Department of Commerce's Privacy Shield List). https://www.privacyshield.gov/list

Zazzle, Inc. is in overeenstemming met de privacyschild principes voor alle uitwisselingen van persoonlijke data van de EU, inclusief de verdere doorgifte van overdraagbare aansprakelijkheidsbepalingen.

Zazzle, Inc. is ondergeschikt aan de regelgevende en executieve bevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission aangaande het ontvangen van persoonlijke data of het overdragen ervan krachtens het privacyschild framework.

Als u een onopgeloste privacy of datagebruik bezorgdheid heeft die wij niet naar wens hebben weten te adresseren, neem dan contact op met onze derde partij geschillenbeslechting dienstverlener, JAMS. Meer informatie kan hier gevonden worden.

Mocht JAMS de kwestie niet naar wens oplossen dan kunt u een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere geschillenbeslechtende procedures uitgeput zijn. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Privacy Shield website.

Een opmerking over het uploaden naar en het posten van informatie op de site:

Tijdens het inschrijfproces voor een Zazzle-account verschaft u ons een e-mailadres en kiest u een wachtwoord. Wanneer u een ontwerp uploadt of een opmerking of bericht op de site post of informatie verschaft in verband met functies zoals fanclubs, wenslijsten, forums, lidprofielen, evaluaties en aanbevelingen, is uw gebruikersnaam mogelijk zichtbaar voor andere gebruikers.

Bovendien kunnen derden, als uw opmerking of bericht, of dat van uw kind(eren), persoonlijke gegevens bevat en door u wordt gepost op een pagina die algemeen toegankelijk is, deze informatie vastleggen en kunt u als resultaat hiervan ongevraagde berichten ontvangen van andere partijen. Alle inhoud of informatie die u uploadt en die voor derden zichtbaar is wordt niet beschouwd als persoonlijke gegevens waarop dit privacybeleid van toepassing is. Ga altijd voorzichtig te werk bij het publiceren van dergelijke informatie.

Welke informatie verzamelen wij? Door u verschafte informatie:

U kunt ons bepaalde persoonlijke gegevens verschaffen wanneer u:

 • producten of cadeaubonnen bestelt;
 • om klantenondersteuning vraagt of ons andere communicatie zendt;
 • zich inschrijft voor nieuwsbrieven, e-mailwaarschuwingen en speciale aanbiedingen;
 • deelneemt aan sweepstakes of wedstrijden;
 • zich inschrijft voor speciale aanbiedingen of hiervan gebruik maakt;
 • deelneemt aan enquêtes;
 • gebruik maakt van onze functies 'Email-to-a-Friend' of 'Refer-A-Friend; en
 • uw kind toestaat een Zazzle-account te openen in overeenstemming met The Children's Online Privacy Protection Act van 1998 (COPPA).

Voorbeelden van deze informatie zijn uw naam, e-mailadres, factuuradres, verzendadres en creditcardnummer. U kunt ons eveneens informatie verschaffen over andere mensen (bijv. hun e-mailadres) wanneer u een product via e-mail naar een vriend(in) verzendt of als u een vriend(in) naar de site of onze promoties verwijst

Als u onder de 16 jaar bent zullen we uw emailadres, wachtwoord en leeftijd verzamelen. Als u eenmaal "onder 16" heeft aangevinkt, zullen we vervolgens vragen om het emailadres van uw ouders/beschermers zodat we hen hiervan op de hoogte kunnen stellen en om hun toestemming kunnen vragen wat betreft uw gebruik van de site.

Informatie die wordt verzameld door cookies:

Zazzle maakt op de site gebruik van cookies om de kwaliteit van de site en van de diensten die wij leveren te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand op uw computer dat door een website naar uw computer wordt verzonden en dat deze website in staat stelt om informatie op te slaan waardoor onze gebruikers specifiek worden geïdentificeerd. Door de cookies van Zazzle worden geen persoonlijke gegevens verzameld of opgeslagen. Onze cookies slaan een symbool op, waarmee een bepaalde gebruiker op een bepaald moment specifiek wordt geïdentificeerd. Dit symbool wordt vervolgens gekoppeld aan de gebruikersinformatie in onze beveiligde databases. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen en uw browser zodanig configureren dat alle cookies worden geweigerd of dat er een bericht wordt weergegeven als er een cookie wordt ontvangen. Als u dit doet, is het echter mogelijk dat een deel van de functies en functionaliteit van de site voor u niet beschikbaar is, zodat u de site niet maximaal kunt benutten.

Wij kunnen samenwerken met andere bedrijven, die cookies of webbeacons op onze website plaatsen. Deze bedrijven helpen ons bij het runnen van onze websites en kunnen u van verdere producten en diensten voorzien. Zij zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten met Zazzle en andere wettelijke beperkingen. Zazzle staat het deze bedrijven niet toe persoonlijke gegevens te verzamelen via cookies of webbeacons op onze websites. Voor sommige functionaliteiten i.v.m. de levering van verdere producten en diensten is het nodig dat marketers informatie over het gebruik van de site door bezoekers die een gerichte promotiecampagne hebben ontvangen delen met een reputabel extern reclamebedrijf voor het plannen van toekomstige campagnes en voor het upgraden van informatie over bezoekers die wordt gebruikt bij het rapporteren van statistieken. Hiervoor houdt dit externe reclamebedrijf sommige van de pagina's bij die u op de site bezoekt bij met behulp van pixeltags. Als u wenst dat deze informatie niet voor dit doeleinde gebruikt wordt (doelgerichte advertenties), dan kunt u ervoor kiezen om u af te melden door hier te klikken. Let wel dat dit u niet afmeldt voor algemene advertenties, deze zult u blijven ontvangen.

Informatie die wordt verzameld door webbeacons en logbestanden:

Zazzle maakt gebruik van webbeacons en logbestanden om bepaalde non-persoonlijke identificeerbare informatie te verzamelen. Voorbeelden van dergelijke informatie zijn: uw besturingssysteem, uw type browser, uw gebruik van de site en of u e-mails die u van ons hebt ontvangen al dan niet hebt geopend.

Informatie die wordt verzameld via productrecensies:

U kunt ervoor kiezen om een productrecensie in te zenden. Als u een recensie inzendt, kunnen wij u ter validatie om bepaalde informatie vragen, zoals uw e-mailadres, een foto en uw stad/staat/land. Als u een recensie inzendt, kunnen wij uw geografische locatie of andere anonieme informatie publiceren, maar houden wij uw e-mailadres geheim. Bovendien kunnen alle persoonlijke gegevens die u in het kader van uw recensie opgeeft door andere bezoekers aan de site worden gelezen of gebruikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die u met uw recensie inzendt. Wij zijn van mening dat u een behulpzame recensie kunt publiceren zonder hierbij persoonlijke gegevens te onthullen. Als u een recensie wenst te updaten of deleten, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@zazzle.com.

Hoe beveiligen wij uw informatie?

Wanneer u bestellingen plaatst of uw accountinformatie weergeeft, maken wij gebruik van commercieel redelijke, algemeen aanvaarde technologische beschermingsmaatregelen om alle informatie die wij over u verzamelen te beveiligen. Alle informatie die u invoert wordt alvorens naar ons te worden verzonden gecodeerd door de beveiligde server-software (SSL) die wij gebruiken. Bovendien is uw Zazzle-accountinformatie met een wachtwoord beschermd voor uw privacy en veiligheid. Het verdient sterke aanbeveling stappen te ondernemen om het vertrouwelijke karakter van het wachtwoord dat u kiest te beschermen. Het is belangrijk om zowel uw wachtwoord als uw computer te beschermen tegen toegang door onbevoegden. Vergeet niet om na gebruik van een gedeelde computer uit te loggen.

Wij opereren op internationaal niveau en veel van onze computersystemen zijn momenteel in de Verenigde Staten gebaseerd. Dientengevolge worden uw persoonlijke gegevens door ons in de Verenigde Staten verwerkt, waar de voorschriften op het gebied van de gegevensbeveiliging en de privacy mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als in andere delen van de wereld, zoals de Europese Unie. Door een gebruikersaccount bij ons te creëren, gaat u akkoord met dit privacybeleid en geeft u ons toestemming om alle informatie die u ons verschaft naar de Verenigde Staten te verzenden.

U kunt er ook voor kiezen om ons bepaalde informatie niet te verschaffen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat u bepaalde functies van onze website niet kunt gebruiken, omdat deze informatie mogelijk vereist is om u in staat te stellen om zich als lid in te schrijven, om producten of diensten te kopen, om mee te doen aan een wedstrijd, promotie, enquête of sweepstakes, om een vraag te stellen of om andere transacties op onze website uit te voeren.

Hoewel wij ons uiterste best doen om uw privacy te beschermen, kunnen wij u niet beloven dat uw persoonlijke gegevens of privé-communicatie altijd privé zal blijven, en dient u hier niet zonder meer op te rekenen. Hoewel wij gebruik maken van state-of-the-art voorzorgsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij geen garanties bieden wat uw volledige veiligheid betreft. Als u enige vragen heeft over veiligheid op onze site, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@zazzle.com.

Hoe gebruiken wij uw informatie?

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die u ons verschaft om:

 • u de functies en de functionaliteit van de site ter beschikking te stellen;
 • te voldoen aan uw verzoeken voor onze producten en diensten;
 • u inkomsten uit te betalen;
 • met u te communiceren over de status van uw bestellingen en andere navragen over onze producten en diensten;
 • u informatie te zenden over onze Producten en diensten;
 • onze interne zakelijke processen te bevorderen, zoals gegevensanalyses, audits, enz.;
 • u inhoud aan te bieden die voor u het meest relevant is en
 • u op de hoogte te stellen van de resultaten van sweepstakes, wedstrijden en andere promoties.

Wij gebruiken uw e-mailadres om met u te communiceren over uw account en om u van bepaalde zaken op de hoogte te houden. U kunt de frequentie van deze e-mails wijzigen in de instellingen van uw Zazzle-account.

Wanneer u producten koopt op de website van Zazzle, kunnen wij uw e-mailadres of andere persoonlijke gegevens gebruiken om u van tijd tot tijd marketinggerelateerde berichten en mededelingen te sturen over onze producten en diensten, ongeacht of u al dan niet een account bij ons hebt opgezet. Op de pagina instellingen account in 'Mijn account' kunt u zich eventueel uitschrijven of de frequentie van de mededelingen via e-mail wijzigen. Als u een product via e-mail naar een vriend(in) zendt of een vriend(in) naar de site of onze promoties verwijst, zullen wij zijn/haar e-mailadres gebruiken om hem/haar de verzochte e-mail te zenden. Het e-mailadres van uw vriend(in) zal uitsluitend voor dit doeleinde worden gebruikt, tenzij hij/zij ons anderszins toestemming geeft. Zazzle slaat deze informatie niet op. Uw vriend(in) kan contact met ons opnemen via privacy@zazzle.com om te verzoeken dat we deze informatie uit de database verwijderen.

Wij gebruiken niet-persoonlijke gegevens om het gebruik en de functionaliteit van de site bij te houden, zodat wij meer te weten kunnen komen over hoe de site wordt gebruikt; dit helpt ons bij het verbeteren van onze producten en diensten, wat uw ervaring op onze website aanzienlijk ten goede komt.

Onthult Zazzle de informatie die het verzamelt aan partijen buiten het bedrijf?

Wij delen uw persoonlijk identificeerbare informatie slechts met derde partijen enkel op manieren zoals omschreven in dit privacybeleid. Wij verkopen uw persoonlijk identificeerbare informatie niet aan derde partijen, met de volgende uitzonderingen:

Zazzle verschaft informatie aan zijn vertegenwoordigers en vertrouwde dienstverleners, en aannemers voor specifieke doeleinden, zoals het voldoen van bestellingen en het verwerken van creditcardtransacties, het aanbieden van bepaalde producten en diensten, communicatie met klanten, de verzorging van klantenondersteuning, het beheren van informatie namens ons en het uitbreiden van de functies en de functionaliteit van de site. In dergelijke gevallen, stellen wij het verplicht dat deze partijen akkoord gaan om de informatie alleen te gebruiken voor het doeleinde waar we toestemming voor hebben gegeven en in overeenstemming met ons privacybeleid.

Als u zich inschrijft voor een speciale actie (bijv. een wedstrijd of sweepstakes) of zich opgeeft voor een dienst die wij in samenwerking met een derde aanbieden, kunnen wij deze derden informatie over u verschaffen, zoals uw naam, e-mailadres en accountactiviteit.

Zazzle verschaft zijn verkopers de voornaam en de stad/staat/land van Zazzle-klanten die producten van deze verkopers hebben gekocht. Zazzle kan ook informatie onthullen (met inbegrip van uw naam, adressen, telefoonnummer en accountactiviteit), wanneer wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat deze onthulling nodig of gepast is om:

 • te voldoen aan wettelijke vereisten;
 • gehoor te geven aan dagvaardingen, bevelschriften, gerechtelijke orders, onderzoeken door de overheid of andere gerechtelijke procedures;
 • de voorwaarden van willekeurig welke van onze Gebruikers- of licentieovereenkomsten toe te passen of te implementeren;
 • aantijgingen van fraude, inbreuk op intellectueel eigendom of andere illegale activiteit te onderzoeken of te beantwoorden;
 • fraude of soortgelijke beschuldigingen te onderzoeken;
 • de rechten, het eigendom of de veiligheid van Zazzle, onze gebruikers of anderen te beschermen;
 • onze bedrijfsactiviteiten te beschermen of
 • ons in staat te stellen om de beschikbare rechtsmiddelen te gebruiken of onze potentiële schade te beperken.

Bovendien onthult Zazzle bepaalde informatie om de verkoop van specifiek aangepaste postzegels te melden aan de United States Postal Service ('USPS'). In het kader van onze relatie met de USPS verzamelen wij op verzoek van de USPS informatie (die wij aan de USPS kunnen onthullen) over kopers van onze Zazzle custom postzegels-producten. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het privacybeleid van USPS.

Als Zazzle wordt opgekocht door, of fuseert met, een ander bedrijf, dan behoudt Zazzle zich het recht voor om alle informatie die wij van onze gebruikers hebben verzameld in verband met dergelijke overname of fusie over te dragen. U zal op de hoogte worden gebracht via email en/of een prominente mededeling op onze site, mocht er een andere eigenaar komen of wat betreft het gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie, alsmede informatie over keuzes wat betreft uw persoonlijk identificeerbare informatie.

Zazzle kan niet-persoonlijk herkenbare informatie in globale vorm onthullen aan potentiële zakelijke partners en investeerders.

Ouders hebben het recht om toestemming te verlenen wat betreft de verzameling en het gebruik van persoonlijke informatie van hun kind zonder daarmee ook toestemming te geven aan het openbaren van dergelijke informatie aan derde partijen, aangezien wij geen informatie van uw kind zullen delen met derde partijen.

Zazzle zal garantie verkrijgen van haar vertegenwoordigers dat zij alleen data zullen verwerken voor de beperkte en specifieke doeleinden die consistent zijn met de toestemming verkregen van het individu en zullen persoonlijke informatie met dit beleid veiligstellen. Deze assurantie kan inhouden: een contract dat de vertegenwoordiger verplicht om tenminste hetzelfde niveau van bescherming te leveren zoals verplicht gesteld is door de relevante privacyschild grondslagen, zich te houden aan EU Directive 95/46/EC (de EU databescherming richtlijn), of privacyschild certificatie door de vertegenwoordiger.

Reclame

Zazzle kan gebruik maken van externe dienstverleners die namens ons advertenties plaatsen op het internet (en soms ook op de site zelf). Deze dienstverleners kunnen anonieme informatie verzamelen over uw bezoeken aan onze site en over uw interactie met onze producten en diensten. Zij kunnen informatie over uw bezoeken of dat van uw kind aan deze en andere websites ook gebruiken om reclame voor goederen en diensten hier speciaal op af te stemmen. Deze anonieme informatie wordt verzameld via een webbeacon; dit is een state-of-the-art technologie die door de meeste websites wordt gebruikt. Wilt u meer informatie ontvangen over deze praktijk of wilt u weten wat uw opties zijn als u niet wilt dat onze externe dienstverleners deze anonieme informatie van u of uw kind gebruiken? Dan kunt u contact met ons opnemen op privacy@zazzle.com. U kunt zich altijd afmelden door hier te klikken. Ouders kunnen ook hun kind afmelden door contact met ons op te nemen via het bovengenoemde email adres.

Naam van de derde partij partner Wat voor informatie wordt gedeeld of verzameld door deze partner Doel van partner Link naar privacy beleid van partner
Google Adservices Anonieme bestellingsinformatie, IP, en URL clickstream Voeg network toe google.com/intl/en/policies/privacy/
Doubleclick Anonieme bestellingsinformatie, IP, en URL clickstream Voeg network toe .google.com/intl/en/policies/privacy/
Google-analytics Anonieme IP, URL clickstream gerelateerd aan het bekijken van specifieke producten en winkels van de designer. Analytics .google.com/intl/en/policies/privacy/
Facebook Anonieme bestellingsinformatie, IP, en URL clickstream Social/delen tools .facebook.com/privacy/explanation
Criteo Anonieme click stream en bestellingsinformatie (Ad Views, Analytics, Browser Informatie, Hardware/Software Type, Interaction Data, Page Views), IP Adres, Apparaat ID Retargeting advertenties criteo.com/privacy
Omniture Anonieme bestellingsinformatie (Ad Views, Analytics, Browser Informatie, Hardware/Software Type, Interaction Data, Page Views), IP Address, Apparaat ID Analytics omniture.com/privacy
BlueHornet Email (zoals als verschaft aan Zazzle door klanten) en locatie informatie (per postcode) Email marketing bluehornet.com/privacy

Als u vragen heeft aangaande de veiligheidspraktijken van onze partner of hoe ze de informatie van uw kind gebruiken, neem dan direct contact met ons op via privacy@zazzle.com

Verder is Zazzle een dynamische site waarop een breed assortiment aan merkproducten en merkinhoud wordt aangeboden. Wij bieden onze gebruikers de kans om er specifiek voor te kiezen om e-mails, kennisgevingen van promoties, etc. te ontvangen die door onze partners worden aangeboden. U heeft het recht om deze service te weigeren.

Social media functies en widgets

Onze site bevat social media functies, zoals de Facebook Like knop, en widgets, zoals de "Deel dit" knop of interactive mini-programma's die op onze site lopen. Deze functies kunnen uw IP adres verzamelen, welke pagina u bezoekt op onze site, en kunnen een cookie plaatsen zodat de functie zich kan verbeteren. Social media functies en widgets worden ofwel ondergebracht door een derde partij of direct ondergebracht op onze site. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacy beleid van het bedrijf dat het verschaft.

Facebook Connect of andere OpenID provider

U kunt inloggen op onze site met gebruikname van sign-in diensten zoals Facebook Connect of een Open ID provider. Deze diensten zullen uw identiteit authenticeren en verschaffen u de optie om bepaalde persoonlijke informatie met ons te delen zoals uw naam en email adres om uw sign-up formulier gedeeltelijk in te vullen. Diensten zoals Facebook Connect geven u de optie om op uw profielpagina informatie te posten over uw activiteiten op deze site of te delen met anderen binnen uw netwerk.

Is dit Privacybeleid ook van toepassing wanneer ik websites van derden bezoek?

Websites van derden zijn mogelijk rechtstreeks vanaf de site bereikbaar. Dit Privacybeleid is echter niet van toepassing wanneer u websites van derden bezoekt. Wij hebben geen controle over de manier waarop derden gebruik maken van de persoonlijke gegevens die u aan hen onthult. Het verdient dus aanbeveling om het privacybeleid van websites van derden altijd nauwgezet te lezen alvorens deze te bezoeken of uw persoonlijke gegevens aan de betreffende provider te onthullen

Hoe zit het met de privacy van kinderen?

Kinderen onder 16 hebben toestemming om graphics en afbeeldingen te uploaden en producten te bestellen op het account van een van de ouders. Daarnaast, om een custom postzegel te kunnen vervaardigen, moeten we de volgende informatie verzamelen en opslaan: de datum en tijd van de bestelling van de custom postzegel, een uniek bestellingsnummer, de hoeveelheid van de postzegels binnen de transactie, en de postcode van de ontvanger van de custom postzegels.

Deze informatie wordt gebruikt om: de desbetreffende bestelling te voltooien; het bevestigen van de verzending; het compleet maken van zaken zoals royaltyrechten en andere verdienstenen, indien van toepassing; het toestaan van gebruikers om commentaar te leveren op onze blog of het versturen van berichten; het versturen van maandelijkse nieuwsbrieven; het toestaan van gebruikers om foto's op hun profiel te uploaden die openbaar gemaakt zullen worden naar andere gebruikers van de site; het aangeven van de verkoop van Zazzle's custom postzegels aan de United States Postal Service, en het adviseren van het kind aangaande nieuwe Zazzle producten, diensten of beleid. Als u niet langer wenst dat uw kind onze maandelijke nieuwsbrieven zal ontvangen, kan u of uw kind inloggen op het account van uw kind en zich van deze functie afmelden, of u kunt de instructies volgen hoe u zich kunt afmelden onderaan iedere nieuwsbrief.

Ouders van kinderen onder de 16 hebben de optie om al dan niet toestemming te geven voor de verzameling van deze informatie van hun kinderen. Dergelijke toestemming komt niet neer op toestemming voor de verspreiding van enig deel van deze informatie en deze informatie zal nooit door Zazzle aan derden worden onthuld zonder de toestemming van de ouders, behalve als dit nodig is in verband met bepaalde wetgeving of op gerechtelijk bevel. Bij Zazzle worden persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld en uitsluitend onthuld met toestemming van de Zazzle-gebruiker of zoals in dit Privacybeleid wordt beschreven. Wij doen niet aan het verkopen van informatie over de gewoonten, het gedrag of de kooppatronen van of demografische informatie over onze gebruikers. Ouders hebben toegang tot alle informatie die Zazzle van een kind heeft ontvangen en kunnen die informatie eventueel laten verwijderen; verder kunnen ouders de verzameling van verdere informatie van hun kind verbieden. Als u informatie die van uw kind is verkregen wilt doornemen, deze uit de administratie van Zazzle wilt laten verwijderen of het gebruik hiervan wilt verbieden, kunt u contact met ons opnemen door ons een e-mailbericht te zenden met het onderwerp 'Parental Notification' (Notificatie van ouders). Ook kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger wat de privacy van kinderen betreft (Child Privacy Representative) bij Zazzle. Dit kan telefonisch, via e-mail of brief op:

Zazzle Inc.
Attn: Privacy
1800 Seaport Blvd
Redwood City, CA 94063
coppa@zazzle.com
1(800)980-9890

Hoe kan ik mijn informatie wijzigen, verwijderen of bijwerken?

Het merendeel van uw accountinformatie kan worden gewijzigd in het gedeelte 'Mijn account' van de Site. Mocht u vragen hebben over welke informatie wordt opgeslagen of hiervan een exemplaar willen ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen op privacy@zazzle.com of Privacy c/o Zazzle Inc., 1800 Seaport Blvd., Redwood City, CA 94063, VS. Tegen overlegging van bewijs van uw identiteit zullen wij u de gewenste informatie verschaffen en kunt u verzoeken dat wij deze geheel of gedeeltelijk verwijderen of wijzigen. Wij zullen uw verzoek tot toegang beantwoorden binnen dertig (30) dagen.

Wij zullen uw informatie behouden voor zolang uw account actief is of nodig om u onze diensten te verschaffen. Wij zullen uw informatie behouden en gebruiken zoals noodzakelijk is om overeenstemming te zijn met onze wettelijke obligaties, het oplossen van geschillen, en het handhaven van onze overeenkomsten.

Tenzij specifiek anders vermeld staat, is ons huidige privacybeleid van toepassing op alle informatie die wij over u en uw account hebben.

De huidige versie van het Zazzle privacybeleid werd effectief aangenomen per 29 september, 2016.